Statistika o našoj stranici

Nešto više od dva mjeseca prošlo je od kad su se dva volontera udruge Leptirići uhvatila ozbiljnog posla dizajniranja i uređivanja stranice www.udrugaleptirici.hr.

Nastojali smo tekstom i slikom biti servis članovima udruge,vodič kroz njihova prava te prezenter aktivnosti naše udruge svima zainteresiranima.

Statistika Google Analytics-a međutim pokazuje da je stranica posjećivana iz više od 20 zemalja svijeta(SAD,Kanada,Australija,Litva,Ukrajina,,Njemačka,Ujedinjeno Kraljevstvo,Francuska,Norveška,Belgija,Švedska,Mađarska i sve zemlje bivše Jugoslavije) više od 500 posjetitelja do danas stranicu je posjetilo više od 1.100 puta.
Najviše posjeta u jednome danu bilo je 97.

Ovi podaci govora da smo u vrlo kratkom periodu stvorili jednu modernu stranicu koja je davno prešla granice doline Neretve i postala omiljena ljudima diljem svijeta.To je uredništvu stranice i potvrda da radimo dobru stvar.

Ovim putem pozivamo sve one koji imaju tekst ili fotografiju kojima bi obogatili našu stranicu da nam se jave na mail info@udrugaleptirici.hr
Također možete slati pitanja,pohvale,kritike ili prijedloge.

Status roditelja njegovatelja

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta, kojemu je zbog održavanja kvalitete života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata, za koje je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen.

Iznimno, pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ako dijete ima težinu oštećenja zbog kojega je u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala. Ako kod djeteta postoji više vrsta težih oštećenja, zbog čega je potpuno ovisno o brizi roditelja, a zbog težine oštećenja ili bolesti djeteta njegovo zbrinjavanje nije moguće osigurati uključivanjem u programe boravka, roditelj također može steći status njegovatelja. Pravo na ovaj status, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, roditelj ostvaruje i nakon punoljetnosti djeteta dok takva potreba traje, a najdulje do dana ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu. Postupak za ostvarivanje prava na status roditelja njegovatelja pokreće se na zahtjev roditelja.

Roditelj koji ima status njegovatelja ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz članka 16. Zakona o socijalnoj skrbi (osnovica za ostvarivanje raznih po osnovi socijalne skrbi utvrđena je u iznosu od 400,00 kuna odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN 21/01)., iz čega proizlazi da naknada roditelja njegovatelja iznosi 2.000,00 kn), prava iz mirovinskoga osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi isplaćuje ovu naknadu i uplaćuje sve doprinose za obvezna osiguranja, a sredstva za te namjene osiguravaju se u državnom proračunu. Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu (za 2007.g. najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 2.298,00 kn). Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi vodi evidenciju fizičkih osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja.

Status roditelja njegovatelja ne može se priznati roditelju djeteta kojem je priznato pravo na skrb izvan vlastite obitelji u okviru smještaja ili boravka.
Pravo na status roditelja njegovatelja prestaje kada roditelj nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu djetetu zbog svojeg psihofizičkoga stanja, ako zbog neopravdanih razloga ne obavlja poslove roditelja njegovatelja, ako se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora dulje od 2 mjeseca, te smrću roditelja njegovatelja ili djeteta.

Rješenje doneseno u prvom stupnju kojim se priznaje pravo na status roditelja njegovatelja podliježe reviziji. Reviziju provodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Ako je protiv rješenja prvostupanjskoga tijela, kojim je priznato pravo na status roditelja njegovatelja izjavljena žalba, o reviziji i žalbi odlučuje se istim rješenjem.
Ako protiv rješenja nije izjavljena žalba, prvostupanjsko tijelo dostavit će rješenje, zajedno sa spisima predmeta ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi u roku od osam dana od isteka roka za žalbu. Revizija odgađa izvršenje rješenja.

U postupku revizije ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi može se s prvostupanjskim rješenjem suglasiti ili ga može izmijeniti, poništiti ili ukinuti. Prvostupanjsko rješenje doneseno u ponovnom postupku podliježe reviziji ako je njime priznato pravo na status roditelja njegovatelja.
Rok za provođenje postupka revizije je tri mjeseca, a počinje teći od dana zaprimanja predmeta. Iznimno, ako je u postupku revizije potrebno pribaviti nalaz i mišljenje tijela vještačenja, rok za provođenje revizije ne teče za vrijeme provođenja postupka vještačenja. Ako protiv rješenja prvostupanjskog tijela, koje podliježe reviziji, nije izjavljena žalba, a revizija ne bude provedena u roku tri mjeseca od dana zaprimanja predmeta, smatra se da je revizija provedena i da je dana suglasnost na rješenje. Protiv rješenja donesenog u postupku revizije ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Sretan vam svjetski dan smijeha!

10.siječnja obilježava se kao svjetski dan smijeha.
Stari ljudi znaju reći da smijeh smanjuje depresiju,jača imunitet i pojačava osjećaj ugode.
Istraživanja pokazuju da je smijeh aktivnost koja se na žalost sve rjeđe čuje.
Dokazano je da su se ljudi prije u prosjeku smijali 18 minuta dnevno,a danas je to svedeno na mizernih 6 minuta.
S toga danas odlučite da će te se češće smijati jer ako nekog nasmijete uljepšali ste dan dvoje ljudi.

Sledeću pjesmu poslao mi je pok.profesor Robert Marević 09.01.2008.Naučite je napamet nećete požaliti.

Smiješi se sa smiješkom,
Beri ruže trpljenja sa smiješkom,
Poklanjaj riječi,pomozi sa smiješkom,
Prihvaćaj nepravdu sa smiješkom,
podnosi neistinu sa smiješkom,
Prihvaćaj kad te varaju sa smiješkom,
Prikrivaj sve što te boli sa smiješkom,
Koračaj kad si jako tužan sa smiješkom
Koračaj na Golgotu
Ondje ćeš naći onoga koji je svu laž,zloću,dvoličnost i prijevaru ljudi upoznao prije tebe,
On te pušta koračati!

Volontiranje

Ako ste osoba koja se osjeća ispunjeno ako nekome u potrebi pomogne bez ikakve nadoknade onda vam neće trebati posebno prezentirati definiciju volontiranja.
Za volontiranje je dovoljno imati dobru volju,entuzijazam i malo slobodnog vremena koje smo spremni pokloniti drugome.

Riječ volonter dolazi od francuske riječi volontaire što označava osobu koja besplatno obavlja neku službu.
Republika Hrvatska ima i zakon o volonterstvu(N.N.58/07) u kojem između ostaloga stoji da se volontiranjem smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena,truda,znanja i vještina kojima se obavljaju usluge za dobrobit druge osobe bez isplate novčane nagrade.

Volontiranjem možete steći znanja i poznanstva koja vam u budućnosti mogu višestruko koristiti, a ujedno može biti i odskočna daska u vašoj budućoj karijeri.
Ako želja za volontiranjem dolazi iz srca doživjet će te ugodan osjećaj zadovoljstva zbog kojeg će te jedva čekati novu priliku da nekome pomognete i pritom se osjećate ispunjeno.

Na prostoru doline Neretve postoji velik broj udruga ,ustanova i potrebitih osoba pa pozivamo sve one koji su se prepoznali u ovom tekstu da provjere mogu li nekome pokloniti te svoje dragocjene darove.
Možda neka osoba s invaliditetom,dijete s posebnim potrebama ili netko star i nemoćan čeka baš vas.

Vjerujte mi velika je stvar izmamiti nekome osmijeh na lice ili nekome olakšati svakodnevicu.
Probajte!

Oči u oči!

-Pitam se što ću reći
kad se budemo gledali
oči u oči ja i Ti -što li ću tada reći?

-Hoću li izdržati
kad se budemo gledali
oči u oči ja i Ti -oću li moći izdržati ?

-Kad se budemo gledali oči u oči
kad se budemo sreli ja i Ti

-Sjeti se da sam samo čovjek,
a Bog da si Ti

-Kakav li ću biti
kad se budemo gledali
oči u oči ja i Ti -kakav li ću onda biti ?

-Kakav će to biti susret
kad se budemo gledali
oči u oči ja i Ti
jedan čovjek i njegov Bog ?

-Kad se budemo gledali
oči u oči
kad se budemo sreli ja i Ti
sjeti se sam samo čovjek a Bog da si Ti.

tekst pjesme:Branko Bošnjaković

Pravo na parking!

Kako bi osoba stekla pravo na korištenje znaka pristupačnosti podnositelj zahtjeva mora priložiti:
-zahtjev
-70 kuna takse
-nalaz i mišljenje Hzmo-a
-60% i više na donje ekstremitete
-80% i više na ostalo
Fotografija

Znak pristupačnosti izdaje Ured državne uprave u županiji nadležan za promet odnosno upravno tijelo Grada nadležno za promet koje vodi upisnik o izdanim znakovima pristupačnosti.

Znak je jedinstven za cijelo područje Republike Hrvatske i mora imati zaštitni kod i broj.
Pravo na rezervirano parkirno mjesto za osobe s invaliditetom može se koristiti isključivo uz znak pristupačnosti,nevažeće su bilo kakve druge invalidske naljepnice,iskaznice i sl.
Znak se stavlja u donji lijevi kut prednjeg vijetrobranskog stakla i može se prenositi u drugo vozilo kojim se prevozi osoba s invaliditetom dakle nije vezano za registraciju vozila.

Važno je da se znak smije koristiti isključivo i samo kada se u vozilu nalazi osoba s invaliditetom na koju glasi.

Apeliramo na velik broj nesavjesnih vozača u dolini Neretve da se ne koriste označenim parkirnim mjestom na koji nemaju pravo.
Jer ako ste uzeli moje parkirno mjesto hoćete li uzeti i moju invalidnost?glase upozorenja na koja se nažalost mnogi ne osvrću.

Poštujte naše znakove !

Autoputem besplatno

Plaćanja cestarine oslobođene su osobe koje imaju tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80%
ili više postotaka,te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100% i to samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu.Na naplatnim kućicama pokazuje se smart kartica koja je obilježena slikom osobe s invaliditetom i registarskom oznakom vozila.Ne može se koristiti za drugo vozilo niti onda kada osoba s invaliditetom nije u vozilu.

-Potrebne isprave za idavanje smart kartice:
-orginal riješenje o invalidnosti(ili ovjerena kopija kod javnog bilježnika)
-fotokopiju knjižice vozila
-fotokopiju prometne dozvole
-fotokopiju osobne iskaznice(kopija putovnice i rodni list za maloljetne)
fotografija 2.5×3 centimetra

-Navedene isprave možete dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu:Hrvatske autoceste Jadranska avenija 6 10250 Lučko.
Radno vrijeme Hac-a na lokaciji Lučko je od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati.
Dodatne informacije na telefon:01/6504-813 ili 08000422.
Za smart karticu plaća se 20 kuna kod osobnog preuzimanja ili 37.50 kn kod dostave poštom na kućnu adresu.

Sretan ti let!

Poleti Leptiriću mali,
Raširi krila-dalek ti je let,
Slobodno se vini u visine,
ta još si mali-početnik si tek!

Ne daj se smesti,
Širok ti je krug,
Svaka ptica u letu,
Tvoj je prijatelj i drug !

Oh kako si radostan,
Šaren i lijep,
Poleti visoko-visoko,
Široko ti nebo,
Prasni u smijeh !

Podigni se u prostranstva,
Nek ti bude sretan put,
A ako malo i posrneš,
Nemoj zato biti ljut!

Za Udrugu Leptirići:
Mirjana Kešina
Prosinac 2011. godine.

Akcija završena!

Sinoć je završena akcija “Kolica za Kristijana” humanitarnom zabavom u alternativnom klubu Pilićara Vid.
Mladi iz cijelog kraja podržali su akciju i okupili se u velikom broju.
Obitelj Ilić zahvaljuje svima koji su se odazvali i kupnjom ulaznice doprinijeli da akcija završi.

Prilika da završimo akciju!

Žitelji doline Neretve 23.prosinca imat će jedinstvenu priliku dobro se zabaviti a istodbno sudjelovati u humanitarnoj akciji “Kolica za Kristijana” U alternativnom klubu Pilićara u mjestu Vid mladi organiziraju party s početkom u 21 sat,cijena ulaznice je 20 kuna sav prihod ide u korist spomenute akcije.S obzirom da se takva kolica kupuju jednom u životu odlučeno je da se ide na kupnju kvalitetnih električnih kolica po cijeni od 37.500 kuna. Sve Vas pozivamo da se odazovete kako bi završili akciju i prije Božića naručili Kristijanu neophodna kolica.
Želimo Vam dobru zabavu!

Žive jaslice-humanitarni koncert 18.12.2011.

U Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću održana je humanitarna glazbeno-scenska priredba pod nazivom “Žive jaslice”. Scenski prikaz Isusova rođenja izvela su djeca župe svetog Ilije Metković i župe Presvetog Trojstva Gabela Polje uz izvođenje božićnih pjesama zborova Gospe Karmelske Bagalovići, župe svetog Ilije Metković, klape Pločanke, klape Kačić Gradac, župe Gabela polje i zbora mladih naše župe. Prihod od ulaznica namijenjen je udruzi Leptirići za djecu sa posebnim potrebama.

Prezentacija Leptirića župi Vid!

Nakon svetih misa u Prudu i Vidu četvero članova udruge Leptirići iz župe Vid svojim župljanima prezentirali su rukotvorine djece, roditelja i volontera:Kipić Isusa za jaslice i blagdanske čestitke.
Pozvali su sve da svojom nazočnošću na večerašoj tradicionalnoj priredbu u gradskom kulturnom središtu podrže rad udruge.
Svi koji su htjeli mogli su iz prve ruke čuti ciljeve i planove udruge te kupiti rukotvorine i ulaznice.
Udruga Leptirići zahvaljuje Župi Vid, župniku Don. Mladenu Margeti i svim župljanima na svekolikoj podršci!