Poziv na 6. Međunarodno hodočašće osoba s invaliditetom

Udruga Leptirići poziva svoje članove na “Šesto međunarodno hodočašće osoba s invaliditetom” u Međugorju od 15 do 18 lipnja 2017 godine. Glavni organizator je udruga Susret iz Čitluka u suradnji sa Župnim uredom i “Majčinim selom” .Okupljanje i smješ taj sudionika predviđa se u poslijepodnevnim satima u četvrtak 15. 06. 2017. Posebnost ovog hodočašća za osobe s invaliditetom jest u činjenici da se od strane župljana župe Međugorje sudionicima hodočašća osigurava besplatan boravak.

Prošle je godine organizacijski odbor hodočašća, zajedno s predstavnicima Mjesnih zajednica Međugorja i Bijakovića, donio određena pravila koja će vrijediti i za ovogodiš nje hodočašće:- Hodočašće ostaje besplatno za osobe s invaliditetom,teza jednog pratitelja (to može biti jedan roditelj, pratitelj ili skrbnik), kao i za vozače autobusa ili kombija. – Za ostale članove obitelji, drugog pratitelja, prijatelja ili volontera kvota za smješ taj je 60 EUR po osobi (cijena za tri polupansiona). – Smješ taj za sudionike seminara je na bazi polupansiona. – U dogovoru s domaćinom moguća je hladna večera u pansionu. – Ukoliko se dolazi u petak 16. 06. na ručak, cijena je hodočašća je 50 EUR po osobi.

Prijave za članove Ucdpdn Leptirići primamo isključivo osobnim dolaskom u udrugu ili na telefon 020/690-321 zaključno sa četvrtkom 11.05.2017 godine. U prijavi navesti točan broj osoba s invaliditetom,osoba u kolicima, te njihovih roditelja i pratitelja, kontakt telefon i broj dana sudjelovanja da možemo poslati organizatoru. UCDPDN Leptirići jedna je od rijetkih udruga koje su na hodočašću sudjelovale svake godine od samoga početka. Na slijedećim linkovima pogledajte kako nam je bilo proteklih godina

2012 godine: http://www.vidonjac.com/foto-2012/leptirici/leptirici.html
2013 godine: http://www.udrugaleptirici.hr/2-hodocasce-osoba-s-invaliditetom/
2014 godine: http://www.udrugaleptirici.hr/leptirici-na-hodocascu/
2015 godine: http://www.udrugaleptirici.hr/leptirici-na-4-medunarodnom-hodocascu-za-osobe-s-invaliditetom/
2016: http://www.udrugaleptirici.hr/leptirici-na-5-medunarodnom-hodocascu-za-osobe-s-invaliditetom/#more-5182