Logotip_Pravobarnitelj_za_osobe_s_invaliditetom

Ured Pravobraniteljice za Osi u Splitu

Obaviještavamo članove Ucdpdn Leptirići da je s radom započeo Područni ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom u Splitu s ciljem zaštite, praćenja i promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske županije i Zadarske županije.

Otvaranjem područnog ureda nastojati će se osobama s invaliditetom približiti informacije o pravima koje imaju, o tome gdje i na koji način ta prava mogu ostvariti i kome se obratiti u slučaju kršenja njihovih prava, te kako se zaštititi od diskriminacije na temelju invaliditeta.

Da bi se informirali o pravima koja imate ili imate potrebu iznijeti pritužbe o povredi prava možete se obratiti pisano poštom na adresu Područnog ureda, telefonom, e mailom ili osobno na adresu:

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

Područni ured Split

Ulica Domovinskog rata 44

21 000 Split

Tel: 021/649 -713, fax: 01/6177-901

E mail: tajnistvo-split@posi.hr

 

Letak POSI – SPLIT

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)