Udruga Leptirići | RADNA TERAPIJA
Udruga Leptirići | RADNA TERAPIJA
18423
post-template-default,single,single-post,postid-18423,single-format-standard,qode-news-1.0.2,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
Naslovna

RADNA TERAPIJA

Radna terapija je klijentu centrirana zdravstvena profesija koja promovira zdravlje kroz aktivnost. Cilj radne terapije je poticanje i razvijanje funkcionalnih sposobnosti potrebnih za izvođenje aktivnosti dnevnog života ( samozbrinjavanje, produktivnosti, slobodno vrijeme). Radna terapija je namjenjena djeci i odraslima čija je sposobnost obavljanja aktivnosti ugrožena ili oštećena razvojem, ozljedom, bolešću ili emocionalno-socijalnom okolinom.

Radno-terapijska intervencija temelji se na mnogim komponentama od kojih su za rad s djecom važne:

 • uvježbavanje senzo-motoričkih aktivnosti
 • uvježbavanje kognitivnih komponenti (učenja, pamćenja, rješavanja problema, pozornosti..)
 • uvježbavanje interakcije, komunikacije s društvenom okolinom
 • primjena neuro-razvojne terapije, senzorička integracija
 • razvoj interesa i vještina, uvježbavanje i izvršavanje radnih zadataka
 • uvježbavanje aktivnosti osobne njege: higijene, oblačenja, hranjenja…
 • preporuka za prilagodbu životnog prostora i aktivnostima svakodnevnog života
 • edukacija članova obitelji i suradnja s roditeljima
 • poticanje aktivnosti koje promiču usvajanje zdravih životnih navika
 • upotreba kreativnih aktivnosti u terapijske svrhe (igra, glazba, drama, biblioterapija, likovnost).

Medij koji radni terapeut koristi u djece s teškoćama u razvoju je igra. Igra kao aktivnost potiče djecu na spontani razvitak vještina, a uz svoju terapijsku vrijednost, zabavna je i motivirajuća. Igra treba biti uključena kroz sve aktivnosti samozbrinjavanja, produktivnosti i slobodnog vremena, radi što boljeg izvođenja aktivnosti.

Djeca koja mogu biti upućena kod radnog terapeuta su:

 • Djeca s motoričkim teškoćama (npr. teškoće fine motorike, grube motorike, koordinacije,bilateralne integracije…)
 • Djeca s problemima grafomotorike
 • Djeca sa disgrafijom, disleksijom i diskalkulijom
 • Djeca s problemom pažnje i motornim nemirom
 • Djeca koja imaju teškoća u socijalizaciji
 • Djeca s odstupanjem u rastu i razvoju
 • Djeca sa ADHD-om
 • Djeca s autizmom
 • Djeca s Down sindromom i drugim sindromima
 • Djeca s hemiparezom / hemiplegijom
 • Djeca sa cerebralnom paralizom
 • Djeca s teškoćama senzorne integracije, itd.

 

Radne terapeutkinje su:
Irena Obradović, bacc.therap.occup. irena.udrugaleptirici@gmail.com
Sanja Jurinović, bacc.therap.occup. sanja.udrugaleptirici@gmail.com

COVID-19 mjere: individualne terapije, kod djece mlađe dobi potrebna pratnja jednog roditelja uz obavezno nošenje maske i određene fizičke distance. Pojačane higijenske mjere, uz mjerenje temperature pri ulasku potrebna dodatna dezinfekcija. Pauza od 15minuta između termina radi dezinficiranja i prozračivanja prostora.