Udruga Leptirići | Naziv projekta: „Radišni i zadovoljni“
Udruga Leptirići | Naziv projekta: „Radišni i zadovoljni“
18438
post-template-default,single,single-post,postid-18438,single-format-standard,qode-news-1.0.2,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
naslovna

Naziv projekta: „Radišni i zadovoljni“

Kratki opis projekta:

Putem otvorenog javnog poziva “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. Udruzi cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Dubrovnik i Centrom za socijalnu skrb Metković  odobren je projekt pod nazivom „Radišni i zadovoljni”.

28. listopada 2020. je potpisan Ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Projektom je osigurana usluge pomoći u kući za 60 korisnika starije životne dobi s područja doline Neretve,do kraja provedbe krajnjih 70 korisnika. Zaposleno je 10 žena s područja gradova Metković i Ploče. Osiguravanjem usluge pomoći u kući ostvaruje se Opći cilj poziva – omogućavanje zapošljavanja i pristup tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na ruralno područje doline Neretve. Specifični ciljevi se također ostvaruju osiguravanjem navedene usluge, a specifični ciljevi su osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zaposlivih žena (s nižom razinom obrazovanja) zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti (ujedno posljedično i rizika siromaštva) te potaknuti socijalnu uključenost. Očekivani rezultati projekta su zaposlenost 10 žena na 12 mjeseci na skrbi i pomoći 60 korisnika, završeni programi obrazovanja za ciljanu skupinu, ublažavanje neusklađenosti ponude i potražnje lokalnog tržišta rada te povećana svijest o važnosti povećanja sudjelovanja osoba u cijelo životnom učenju kao temeljnoj pretpostavci za izgradnju društva i osobnog razvitka, povećana svijest o važnosti doprinosa lokalnoj zajednici volonterstvom i kreiranjem novih inovativnih socijalnih pristupa s ciljem doprinosa inkluziji i jačanju uloge OCD-ova multisektorkim pristupom.

Ukupna vrijednost projekta: 928.000,00 kn.

EU sufinanciranje projekta: 928.000,00 kn

Bespovratna  sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ( 15% )

Iz Europskog socijalnog fonda ( 85% )

Razdoblje provedbe projekta: 12/2020 – 05/2022

Posredničko tijelo 1. razine: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo 2. razine: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Kontakt osoba za više informacija:

Ivana Nikolac – zazelileptirici@gmail.com