Udruga Leptirići | Međunarodni dan ljudskih prava
Udruga Leptirići | Međunarodni dan ljudskih prava
18744
post-template-default,single,single-post,postid-18744,single-format-standard,qode-news-1.0.2,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Međunarodni dan ljudskih prava


Na današnji dan 1948. godine, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Opću deklaraciju o ljudskim pravima, zbog čega se 10. prosinca obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava.

Općom deklaracijom o ljudskim pravima uspostavljeni su temelji međunarodnog poretka usidrenog u poštivanju ljudskog dostojanstva, kao i jednakih i neotuđivih prava svakog čovjeka. Načela Opće deklaracije ugrađena su i u Ustav Republike Hrvatske, koji u svojim odredbama sadržava najviše standarde zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U Hrvatskoj su svi jednaki pred zakonom i svatko ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Lijepa naša kao temeljna polazišta svog rada uzima zaštitu temeljnih sloboda i prava svakog čovjeka. Posebna pozornost pridaje se zaštiti prava nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, djece s teškoćama i žena, kao i svih ugroženih skupina jer je kontinuirano podizanje razine zaštite ljudskih prava i uspješna briga o najpotrebitijima pravi pokazatelj snage svakog društva.