Odluka o odabiru UMNO

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., poziva ZAŽELI- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA- FAZA III, broj poziva UP.02.1.1.16 te projekta pod nazivom ,,UMNOžimo pomoć” Kodni broj: UP.02.1.1.16.0451, od 11. studenog  2022.godine za mjesto rada: Ploče,  Predsjednik Udruge objavljuje
                    ODLUKU
 o odabiru radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „UMNOžimo pomoć“
                    Članak 1.
Temeljem provedenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „UMNOžimo pomoć“ (u daljnjem tekstu: Oglas) koji je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr, na službenoj mrežnoj stranici projektnog partnera Udruge cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići https://www.udrugaleptirici.hr/ , a na temelju traženih uvjeta iz točke 6. Oglasa (1. punoljetnost, 2. hrvatsko državljanstvo, 3. nezaposlene osobe sa najviše završenom srednjom školom koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba u HZZ-u s naglaskom na žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, osobe slabijeg imovinskog stanja, beskućnice, samohrane majke i ostale ranjive skupine, te provedenog razgovora za posao od 25. studenog 2022. godine, odabrane su sljedeće kandidatkinje:
1. Dijana Ćendo
2. Anita Dugandžić
3. Emilija Erak
4. Vilma Jerković
5. Emilija Štrbić
6. Nada Šunjić
7. Vinka Batinović
8. Brankica Zmijarević
                         Članak 2.
Predsjednik Udruge sklopit će s odabranim kandidatkinjama Ugovor o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz probni rad od 2 mjeseca.
                         Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj mrežnoj stranici projektnog partnera, Udruge cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići https://www.udrugaleptirici.hr/.
Ploče, 25. studenog 2022. godine
  Predsjednik Udruge
              Ivan Karamatić

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)