” Ljubljena djeca”

Dijagnoza je nešto s čime se svaki roditelj nosi teško i na isti takav način je prihvaća, a nažalost u tim teškim situacijama nema dovoljno psihološke pomoći kako bi se i samim roditeljima dovoljno pomoglo.

Sadržaj ove brošure pomaže roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, samohranim roditeljima i jedno roditeljskim obiteljima i to ne samo o pravima koja ostvaruju već i pobliže posvećenoj temi KAKO PREBRODITI DIJAGNOZU??

Novu brošuru “Ljubljena djeca” možete naći na linku

Udruga “Poseban prijatelj” Dubrovnik
Vodič i brošure možete preuzeti iz PDF formata, a sadrže brojne korisne informacije.

Slobodno dijelite kako bi ova brošura našla svoj put do roditelja djece s TUR.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)